fbpx
Mato Jurković

Mato Jurković, akademski slikar

O slikaru/ About the painter

Mato Jurković  akademski je slikar iz Hrvatske i dugogodišnji profesor na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, sada umirovljenik. I dalje aktivno slika i izlaže na samostalnim i skupnim izložbama te sudjeluje u humanitarnim akcijama slikara. Njegovo slikarstvo uglavnom je vezano za figurativne teme (cvijeća i mrtve prirode, pejzaži i urbani pejzaži, jedra, sakralni motivi, animalistički motivi (portreti pasa), aktovi i interijeri, kišobrani), što je evidentirano brojnim katalozima i drugim dokumentima.

Mato Jurković is an academic painter from Croatia and a longtime professor at the Faculty of Graphic Arts in Zagreb, now a retired person. He continues to be active in photography and exhibits at solo and group exhibitions and participates in humanitarian painters’ actions. His painting is mainly related to figurative themes (flowers and dead nature, landscapes and urban landscapes, sails, sacred motifs, animalistic motifs (portrayal of dogs), nudes and interiors, umbrellas), as evidenced by numerous catalogs and other documents.

Ovo su njegove umjetničke slike. Pretežno slika ulja na platnu/ kartonu.

These are his artistic paintings. Mostly oil paintings on canvas / cardboard.